شما در جهان بازار می توانید به انواع روش های موجود سفارشات خود را تسویه کنید، شیوه های پرداخت به شرح زیر می باشد:

در برخی از سفارشات، چون کالا و مبلغ فاکتور دستخوش تغییر خواهد شد (مثلا مشتری درخواست فیلم و تصاویر کالا را دارد تا پس از تایید مشتری ، رویه های سفارش انجام شود) مشریان گرامی می توانند ثبت سفارش تستی انجام دهند. جهت ثبت سفارش تستی گزینه تسویه حضوری را انتخاب کنید.