این محصول در تاریخ جمعه، 30 آبان، 1393 به فروشگاه اضافه شده است.